اشتراک خود را انتخاب کنید

10% مالیات بر ارزش افزوده به قیمت همه اشتراک‌ها اضافه می‌شود.
پرداخت اشتراک از درگاه پرداخت زرین پال انجام خواهد شد
با خرید اشتراک به امکانات زیر دسترسی خواهید داشت:
دسترسی کامل به تمامی محتوای پلانو
امکان دانلود تمامی فیلم‌های موجود در پلانو
دسترسی هم زمان از سه دستگاه مختلف تنها با یک اشتراک